mgr Magdalena Popławska
rzeźbiarka

Urodzona w Warszawie 4 marca 1982 roku w czasie stanu wojennego.

W latach 1997-2001 uczennica VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie, gdzie w 2001r. zdała maturę.

W tym samym roku dostała się na studia na Wydział Rzeźby warszawskiej Akademi Sztuk Pięknych. Od II roku studentka w pracowni rektora Adama Myjaka.
W semestrze letnim roku akademickiego 2004/2005 odbyła staż w Vysokej Skole Umelecko-prumyslovej w Pradze Czeskiej, gdzie była studentką w pracowni rzeźby profesora Jiriho Beranka. Po tym semestrze przyznano jej stypendium państwowe rządu czeskiego, by kontynuowała naukę na tej praskiej uczelni jeszcze w roku akademickim 2005/2006.
We wrześniu 2006 roku obroniła pracę dyplomową, z wynikiem bardzo dobrym i tym samym stała się absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z tytułem magistra sztuki Wydziału Rzeźby.

Obecnie mieszka i tworzy w Pradze czeskiej.