Tworząc, uporczywie dążę do zamknięcia dzieła w ściśle określonej formie, kształcie, wielkości, ale robię to z myślą o otwarciu tego, co zamykam.

Staram się, by forma rzeźby składała się z elementów, które wpuszczają przestrzeń okalającą do środka.

Zamknąć, by otworzyć.

Poprzez formę zamkniętą podkreślić otwarcie, wpuścić w rzeźbę zewnętrzny element jak strumień światła. Wpuścić rzeźbę w otaczającą ją przestrzeń by nadać jej nowe znaczenie...